Huurvoorwaarden

Prijzen

De vastgestelde tarieven voor de accommodaties zijn weekprijzen (van zaterdag tot zaterdag).

Betalingsvoorwaarden

Als je reserveert, krijg je een formulier met alle gegevens. Wij vragen dit te bevestigen per e-mail. Dan is de reservering effectief. Je krijgt hij een uitgebreid Word-document (per e-mail) waarop alle praktische informatie staat: reisweg, afhalen sleutels enz...
Een ander Word-document bevat een aantal wandelroutes.
Een aanbetaling (voorschot) van 1/3 gebeurt op het moment van bevestiging van de reservering. Het bedrag staat vermeld op het formulier. Dit voorschot dient gestort te worden binnen 1 week, zoniet vervalt de reservering.
Voor de reserveringen van de maanden juli, augustus en september vragen wij U het saldo in de maand mei te storten.
Ook als je laat reserveert (mei, juni), dient het voorschot en saldo in juni betaald te worden.

Betalingen kunnen verricht worden via storting op onze rekening. Om de kosten te beperken en de huurprijs laag te houden, maken wij geen gebruik van kredietkaarten.

Bij ontvangst van het voorschot krijgt de klant een voucher toegestuurd, het officiŽle bewijs.

Wij organiseren geen vervoer (auto, trein, vliegtuig) uit België of Nederland. Ter plekke staat onze staf klaar om je te helpen met allerlei problemen. Doordat wij geen grote agence zijn, pogen wij onze klanten zo persoonlijk en individueel mogelijk te behandelen.

Annulering

Bij annulering van de reservering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Wij sluiten geen annuleringsverzekeringen af. Raadpleeg daarvoor uw persoonlijke verzekeringsagent. Toch raden we u aan om een derglijke verzekering af te sluiten. De ervaring leert dat zo'n 3% van de verhuringen geannuleerd worden, wegens allerlei moeilijkheden (relatieproblemen, sterfgeval, hospitalisatie.....). Je hebt de voucher die we je toesturen, nodig als je een annulatieverzekering wil afsluiten.

Buitengewone omstandigheden

Indien door overmacht of buitengewone omstandigheden als een natuurramp, oorlogsgeweld, brand of andere invloeden van buitenaf de woning niet meer beschikbaar is voor verhuur, dan houdt de agnzia Prima zich het het recht voor de reservering te wijzigen of op te zeggen. In dat geval ontvangt u het reeds door u betaalde bedrag terug. Indien u het wenst zullen wij uiteraard ons uiterste best doen om een zo goed mogelijk alternatief voor u te vinden.

Waarborg

Bij aankomst kan door de eigenaar een borgsom van 150 € gevraagd worden bij ingebruikname van de accomodatie. De borgsom wordt teruggegeven op het moment van vertrek, na aftrek van eventuele kosten welke gemaakt zijn wegens het toebrengen van schade aan de accomodatie.

Tijdstip van aankomst en vertrek

Aankomst dient te geschieden op zaterdag tussen 16.00 en 20.00.  Je gaat techtsreeks naar de woning.

Bij vertrek dient de accommodatie op zaterdag voor 10.00u. ontruimd te zijn.

Indien zich een wijziging voordoet betreffende het tijdstip van aankomst, verzoeken wij U dit aan ons te melden. Noteer het telefoonnummer van onze agence (staat ook op de Tips die je krijgt) en laat zelf bij ons het (eventuele) nummer van je GSM achter.

Sleutels

Je gaat rechtstreeks naar de woning. Daar wacht de eigenaar of zijn vertegenwoordiger je op. Je wordt verwacht tussen 16.00u en 19.00 u. , of, na voorafgaand akkoord op de bestemming.

Tips

Bij reservering ontvangt u een Word-document met allerlei tips i.v.m. een verblijf in ItaliŽ in algemeen en meer in het bijzonder in UmbriŽ en Toscane. Een ander Word-document bevat een aantal wandelroutes.

Klachten

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongemakken veroorzaakt door nutsbedrijven. Mocht je een gebrek vaststellen bij een woning, dan moet je dit ons dadelijk laten weten. Klachten achteraf kunnen niet aanvaard worden. Wij controleren de woningen tweemaal per jaar.

Huisdieren

Vraag inlichtingen
Voor reservering, neem met mij contact op per e-mail e-mail.


Vermeld altijd duidelijk

Als je bijkomende vragen hebt, aarzel niet die aan mij te stellen, zo concreet mogelijk.

Terug naar de Homepage: blue_larrow.gif (9818 bytes)