Het antieke Rome:  Circus Maximus

 

De vallei tussen Palatijjn en Aventijn werd al in de Etruskische tijd wat gedraineerd om tot terrein te kunnen dienen voor paarden- en wagenrennen, dus tot circus. Dit woord betekende in het Latijn iets anders dan in het Nederlands nu, namelijk een hippodroom. Dat circus kreeg mettertijd definitieve installaties, die steeds maar uitgebreider werden, tot dat complex, terecht Circus Maximus genaamd, het grootste bouwwerk ter wereld voor kijkspelen was: 600 m lang en op de duur, doordat men aan de twee lange zijden steeds maar stijgende zitplaatsen erbij bouwde, 200 m breed. Die toeschouwersplaatsen rezen tenslotte drie verdiepingen hoog en boden in de 1e e.n.C. plaats aan 300.000 mensen.

De spina of muur in het midden (nu aangegeven door struiken) waar de wagens 7 maal omheen moesten, was 340 m lang, zodat de af te leggen afstand ca. 4,5 km was. Een 24 m hoge obelisk, die van Ramses II, nu op de Piazza del Popolo, werd in 10 n.C. hierheen versleept en op de spina opgesteld, een nog hogere, die van Toetmosis 3, 32.5 m hoog, nu op het plein voor de Sint-Jan-van-Lateranen, in de 4e eeuw.

De carceres of starthokken lagen aan de noord-westelijke korte zijde. De keizer, of de door hem aangewezen voorzitter van de spelen, trad zijn loge bij het begin van de spina aan dezelfde kant; daar was immers ook de aankomstlijn. Gewoonlijk kampten er 8 of 12 wagens per wedstrijd, verdeeld in 4 groepen of 'kleuren'. De fanatieke gehechtheid aan een bepaalde kleur werd in de 4e e. zo sterk dat de vier kleuren vier politieke partijen werden.

-

Vanaf het Circus Maximus ziet men ook goed de achterkant van de Palatijn, met uiterst rechts de substructuren van het paleis van Septimius Severus en links ervan de resten van de licht gebogen voorgevel van de Domus Augustana.

Andere circussen te Rome

Uw portaalsite over Italië: www.casa-in-italia.com (informatie en verhuur)