Hoofdstuk 7: Vaticaanstad.

1.† Geschiedenis.

Na de godsdienstvrede, door het Edict van Milaan in 313 door keizer Constantijn uitgevaardigd, werd het Palais van Lateranen het verblijf van de paus.†

Wanneer Gregorius 11 in 1378 na de Babylonische gevangenschap uit Avignon naar Rome terugkeerde, vestigde hij zich in een bescheiden woning bij de Sint-Pietersbasiliek, in een zone die versterkt was door Leo 10 (847 - 855), om zich te beschermen tegen de aanvallen van de Saracenen.

Paus Nicolaas 5 (1447 - 1455) begint met de uitbreiding van de pauselijke residentie, waardoor het geheel van de pauselijke paleizen ontstaat. Vanaf de 4e eeuw verwierf de paus een tijdelijke macht over uitgebreide gebieden die hem door allerlei schenkingen werden gegeven.† Deze feitelijke toestand werd in 754 juridisch bevestigd door de schenking van de Frankische hofmeier Pepijn de Korte, die de aanvallende Longobarden was komen verslaan.† Zo ontstonden de Pauselijke Staten. In de strijd om de eenmaking van ItaliŽ, namen de troepen van koning Victor-Emmanuel 2 op 20 september 1870 Rome in.†

De koning nam zijn intrek in het palais van het Quirinaal, terwijl paus Pius 9 zich als vrijwillige gevangene terugtrok in het Vaticaan.†† De 'Romeinse Kwestie' tussen de paus en het nieuwe koninkrijk was geboren. De Lateraanse verdragen van 1929 losten de kwestie op en de paus verwierf de souvereiniteit over een eigen gebied, Vaticaanstad.† De kleine staat van 44 ha oppervlakte waarborgt de onafhankelijkheid van de paus.† Het gebied bestaat uit de Sint - Pietersbasiliek, de Vaticaanse paleizen en de tuin met de daarin gelegen gebouwen.†

Ook enkele gebouwen in de stad vallen buiten het Italiaanse grondgebied, zoals de Basilieken van Sint-Jan van Lateranen, van Maria Maggiore en van Sint-Paulus-buiten-de-muren; enkele paleizen voor de administratieve diensten van de kerk, zoals het Palais van Lateranen; en het zomerverblijf van de paus te Castel Gandolfo in de Albaanse bergen. De paus bezit, als souverein over de Staat van Vaticaanstad, de volledige wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

2.† de Sint - Pietersbasiliek.

120 jaar bouwen - Renaissancestructuur - Barokgelaat

2.1† Eerste Basiliek

324 Constantijnse Basiliek: Keizer Constantijn bouwt een vijfbeukige basiliek boven het graf van Petrus.† Daarvoor vlakt hij de Vaticaanse heuvel af.†

15e eeuw de basiliek is vervallen; nieuwbouw wordt noodzakelijk.

2.2† Huidige Basiliek

1506 Paus Julius 2 legt op 28 april de eerste steen van 3e nieuwe basiliek. Bouwmeester is Bramante.
Plan: centraalbouw; Grieks kruis met koepel. Inspiratie: "de koepel van het Pantheon plaatsen op de gewelven van de basiliek van Maxentius en Constantijn"

1514 Bramante sterft.† Enkel de 4 steunpijlers van de koepel zijn afgewerkt.

Daarna wordt het plan door verscheidene bouwmeesters gewijzigd.

1547 Michelangelo, reeds 72 jaar oud en ziek, krijgt van Paus Paulus 3 de opdracht het werk te hernemen.Plan: opvatting van Bramante maar met gewijzigde afmetingen.† Inspiratie: "ik ga naar Rome om de zuster van de koepel van Brunelleschi te scheppen, niet mooier, maar groter!"

1564 Michelangelo sterft op 18 februari, drie dagen na zijn laatste inspectie van het werk.†† De trommel van de koepel is opgebouwd: "een kind kan nu het werk voltooien!" Vignola en Giacomo Della Porta leiden de werkzaamheden verder.

1590 De koepel is afgewerkt.

1600 Paus Paulus 5 vraagt aan Maderno de arm naar het plein toe te verlengen en van een monumentale voorgevel te voorzien.† De centraalbouw wordt een Latijns kruis.† Op het plein verdwijnt de koepel achter de voorgevel.

1620 Bernini versiert het interieur.†

1626 Paus Urbanus 8 wijdt op 18 november de vergrootte basiliek in.† Het is de 1.300ste verjaardag van de inwijding van de basiliek van Constantijn.

2.3† De grotte vaticane

Een kelderverdieping onder de basiliek, gebruikt als begraafplaats voor de pausen.†† In de rondgang achter de Confessio: de Cappelle Clementina, waarachter zich het oorspronkelijk graf van Petrus bevindt. Tegenover de Cappella Clementina: grafkelder van paus Pius 12. Op het einde van de rondgang: grafkelder van paus Johannes 23

2.4† De opgravingen onder de Sint-Pietersbasiliek

Paus Pius 12 laat opgravingen uitvoeren van 1939 tot 1950 en van 1953 tot 1957, om na te gaan of het graf van Petrus zich werkelijk onder de Confessio bevindt.†

Uit de archeologische vondsten en de geschreven bronnen kan volgende geschiedenis afgeleid worden. Petrus wordt na zijn marteldood in het Circus van Gaius en Nero begraven in de buurt van het circus, op een kleine begraafplaats gelegen tegen de helling van de Vaticaanse heuvel.† Het armengraf bestaat uit een aarden terp, afgedekt met pannen. Rond het Petrusgraf worden Christenen begraven.† Ook heidense grafmonumenten ontstaan.†

Omstreeks 130 krijgt de christelijke begraafplaats een nieuwe schikking, en in 160 bouwt† paus Anicetus een 'memoria', een klein monument boven het graf.

Omstreeks 258, tijdens de hevige vervolging van keizer Valerianus, wordt het stoffelijk overschot van Petrus overgebracht naar een catacombe aan de Via Appia.† Na de vervolging wordt het teruggebracht naar het oorspronkelijk graf.† De traditie beweert dat sedert die tijd de schedel wordt bewaard in de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Het teruggevonden gebeente is dit van een krachtig gebouwde bejaarde man, waarvan de schedel ontbreekt. Allerlei gegevens, zoals de 'graffiti', inschriften op de muren van het kleine monument en in de omgeving van het graf, tonen aan dat de eerste christenen overtuigd waren dat Petrus op deze plaats werd begraven.

Keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer, bouwt een basiliek boven het Petrusgraf.† Daarom werd de Vaticaanse heuvel gedeeltelijk afgevlakt, waardoor de lager gelegen grafmonumenten onder de aangevoerde sarde werden bedolven.† In de eerste basiliek stond het baldakijn van het priesterkoor boven het Petrusgraf.

De huidige basiliek wordt gebouwd in de 16de eeuw.† De bouwmeesters hebben de koepel geplaatst boven de plaats waar door traditie het graf werd aangewezen. De opgravingen hebben dit bewezen.† Het Petrusgraf bevindt zich een paar meter onder de vloer van de Confessio. Het laboratoriumonderzoek dateert het gevonden gebeente uit de tweede helft van de 1ste eeuw na Christus.

3.† Vaticaanse Musea

De Vaticaanse musea herbergen een verzameling kunstschatten van eerste rang, vanaf de Oudheid tot de hedendaagse tijd.†† Een beperking dringt zich op! Wij houden ons bij de belangrijkste werken.

Uw portaalsite over Italië: www.casa-in-italia.com (informatie en verhuur)