Allegorie van het missiewerk van de jezuïeten (Andrea Pozzo, S. Ignazio)

Fra Andrea Pozzo werd naar Rome gehaald om een plafondschildering aan te brengen in de S. Ignazio, op II Gesù na de grootste jezuïetenkerk van de stad.

Het ging om fresco's in de apsis en een monumentaal fresco op het tongewelf boven het 17 meter brede en 36 meter lange middenschip. Het gewelf werd ingeruimd voor de apotheose van de heilige.

De inhoud van deze Allegorie van het missiewerk van de jezuïeten gaat terug op een woord van Jezus in Lucas 12:49. In het centrum zweeft de Heilige Drie-eenheid, die een lichtstraal werpt op de door engelen op een wolk gedragen H. Ignatius. Daar wordt het licht gebroken en gaat naar de vier hoeken in de illusionistische architectuur van de attiekzone, elk met een personificatie van de toen bekende werelddelen.

De lichtsymboliek wil zeggen dar het goddelijke vuur wordt overgedragen op Ignatius, die het in alle werelddelen verbreidt. Andere jezuïeten-heiligen, die afhankelijk van hun rang verder van of dichter bij Ignatius staan afgebeeld, bevolken samen met een grote schare eerbiedig biddende figuren de hemel.

De personificaties van de werelddelen zien gelouterd op naar de heilige, want de kerstening van de jezuïeten had het immers "van dwaalleren en afgoderij verlost".

Bouwkundige elementen gaan ongemerkt over in geschilderde. Door het fresco verandert het tongewelf in een koepel die baadt in licht. Met een grenzeloze inventiviteit negeert Pozzo de grenzen tussen kerkgebouw en geschilderd hemelrijk en het resultaat is zo soeverein dat het nauwelijks te doorgronden valt. Pozzo heeft zelf met een marmeren plaat in het centrum van de vloer in het middenschip het standpunt aangeduid dat de beschouwer moet innemen om de centraalperspecfivische constructie van de illusionistische architectuur naar waarde te kunnen schatten.

 Keer terug naar de homepage Italiaanse kunst

Ga naar de homepage Umbria/Toscana

 Ga naar verhuur vakantiewoningen in UmbriŽ

 Ga naar verhuur vakantiewoningen in Toscane

Uw portaalsite over Italië: www.casa-in-italia.com (informatie en verhuur)