De Medici

Iedereen is het zowat erover eens: zonder de Medici geen renaissance. We pogen hier een historische en artistieke reconstructie te geven van deze schitterende familie.

Stamboom

De stichter van de "dynastie": Cosimo il Vecchio